Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013 

Sáng ngày 15/01, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận lần thứ 22 tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2014. Tham dự có đ/c Dương Kim Viên, phó Bí thư thường trực Thành ủy, đ/c Lê Trọng Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố, đại biểu các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đoàn thể, các phường xã và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố khóa IV.


Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động MTTQ năm 2013, Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ năm 2014; thông báo của lãnh đạo UBND về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố trong năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của MTTQVN các phường xã về kinh nghiệm tổ chức Đại hội MTTQ cơ sở (MTTQ phường Lộc Sơn), vai trò của MTTQ xã trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ( MTTQ xã Lộc Thanh), Vai trò của MTTQ trong phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở (MTTQ xã Lộc Nga), Vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác vận động giáo dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, thực hiện sống tốt đời – đẹp đạo (Ban đoàn kết Công giáo TP)…Hội nghị làm công tác kiện toàn Ủy ban MTTQ thành phố khóa IV, tiến hành hiệp thương cho rút tên và bổ sung 10 vị tham gia vào Ủy ban MTTQVN thành phố khóa IV. Hội nghị đã  thực hiện công tác khen thưởng đối với các tập thể UBMTTQVN và các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận năm 2013.


                                                                                       P.VHTT