Xã Lộc Châu: ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Sáng ngày 1/4 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở (BCĐ TĐT) xã Lộc Châu tổ chức lễ ra quân để triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có các đ/c thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Lộc Châu và các điều tra viên của xã. 

Đây là Tổng điều tra có quy mô lớn thực hiện theo Quyết định số 772/QÐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ, được Tổng cục Thống kê thực hiện 10 năm một lần trên phạm vi cả nước. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, thông tin thu thập từ cuộc Tổng điều tra này sẽ sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và phục vụ cho các mục đích khác của công tác thống kê, hướng tới năm 2029 và về sau không tiến hành Tổng điều tra dân số.

BCĐ TĐT xã Lộc Châu đã chuẩn bị theo đúng trình tự, quy trình, phương án, bám sát kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của BCĐ TĐT các cấp, cụ thể đã thành lập BCĐ TĐT do đ/c chủ tịch UBND xã là trưởng ban, tuyển chọn đủ 54 đ/c tham dự tập huấn nghiệp vụ và thực hiện công tác lập bảng kê; tuyển chọn đủ 27 điều tra viên và 02 tổ trưởng để tham gia tập huấn nghiệp vụ và tham gia công tác điều tra; công tác tuyên truyền trước điều tra đã được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhất là trong những ngày cao điểm triển khai ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, đ/c Vũ Hoàng Tập, Chủ tịch UBND xã, trưởng BCĐ TĐT xã Lộc Châu nhấn mạnh công tác TĐT lần này để tổ chức thành công, ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị của BCĐ xã cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn, các thành viên BCĐ đã được phân công cần bám sát địa bàn, giúp đỡ các điều tra viên giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của TĐT để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ, góp phần vào thành công chung của TĐT trên địa bàn thành phố.

Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã sẵn sàng ra quân tiến hành Tổng điều tra. Theo phương án, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng 1/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được công bố vào tháng 7/2019./.

Hình ảnh ra quân ở Phường 2:VHTT