Thời sự 24/05/2017 Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Bảo Lộc