Thời sự ngày 18/05/2017 Đài Truyền thanh &Truyền hình Thành phố Bảo Lộc