BCH khóa V (2015-2020) 

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu giữ chức vụ Bí th ư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.      Đồng chí Dương Kim Viên

2.      Đồng chí Đoàn Kim Đình

Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.      Đồng chí Nguyễn Văn Triệu

2.      Đồng chí Dương Kim Viên

3.      Đồng chí Đoàn Kim Đình

4.      Đồng chí Phùng Ngọc Hạp

5.      Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

6.      Đồng chí Nghiêm Xuân Đức

7.      Đồng chí Nguyễn Thi Hạnh

8.      Đồng chí Cao Thanh Liêm

9.      Đồng chí Nguyễn Viết Văn

10.    Đồng chí Vũ Trọng Hiển

11.    Đồng chí Lê Trọng Chung

12.    Đồng chí Lê Trọng Tuấn

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.      Đồng chí Lê Hoàng Phụng

2.      Đồng chí Dương Kim Viên

3.      Đồng chí Nguyễn Quốc Bắc

4.      Đồng chí Phùng Ngọc Hạp

5.      Đồng chí Nguyn Mạnh Cường

6.      Đồng chí Nghiêm Xuân Đức

7.      Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh

8.      Đồng chí Cao Thanh Liêm

9.      Đồng chí Nguyễn Viết Văn

10.    Đồng chí Vũ Trọng Hiển

11.    Đồng chí Lê Trọng Chung

12.    Đồng chí Lê Trọng Tuấn

13.    Đồng chí Nguyễn Văn Trung

14.    Đồng chí Nguyền Nhị Đoài

15.    Đồng chí Nguyễn Văn Khắc

16.    Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh

17.    Đồng chí Huỳnh Minh Chánh

18.    Đồng chí Trần Thúy Liễu

19.    Đồng chí Nguyễn Khắc Quảng

20.    Đồng chí Nguyễn Văn Dũng

21.    Đồng chí Vũ Trọng Thân

22.    Đồng chí Phan Anh Tú

23.    Đồng chí Vũ Hoàng Tập

24.    Đồng chí Đinh Hữu Linh

25.    Đồng chí Hoàng Văn Cư

26.    Đồng chí Trịnh Khắc Tiến

27.    Đồng chí Phạm Ngọc Thành

28.    Đồng chí Võ Thị Minh Anh

29.    Đồng chí Mai Văn Đạt

30.    Đồng chí Nguyền Minh Châu

31.    Đồng chí Phạm Thị Tư

32.    Đồng chí Nguyễn Quốc Phú

33.    Đồng chí Lê Văn Hồng

34.    Đông chí Đậu Công Hải

35.    Đồng chí Trần Việt

36.    Đồng chí Nguyễn Tấn Huy

37.    Đồng chí Phan Văn Cương

38.    Đồng chí Trần Quốc Thanh

39.    Đồng chí Bùi Văn Dũng

40.    Đồng chí Bùi Thanh Chung

41.    Đồng chí Cao Thị Thơm

42.    Đồng chí Lê Văn Khoa

43.    Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương

 

 Các tin khác