BCH khóa IV(2010-2015) 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Khóa IV (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

 

Chức vụ

STT

Họ tên

Bí thư

01

Đ/c Lê Hoàng Phụng

Phó BT Th.trực

02

Đ/c Dương Kim Viên

Phó Bí thư

03

Đ/c Bùi Thắng

Ban Thường vụ

01

Đ/c Lê Hoàng Phụng

 

02

Đ/c Dương Kim Viên

 

03

Đ/c Bùi Thắng

 

04

Đ/c Nguyễn Quốc Bắc

 

05

Đ/c Vũ Trọng Hiển

 

06

Đ/c Nguyễn Viết Văn

 

07

Đ/c Lê Trọng Chung

 

08

Đ/c Cao Thanh Liêm

 

09

Đ/c Nghiêm Xuân Đức

 

10

Đ/c Phạm Thanh Bình

 

11

Đ/c Hà Quang Tuệ

 

12

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

 

13

Đ/c Hoàng Xuân Tỵ

Ban chấp hành

01

Đ/c Lê Hoàng Phụng

 

02

Đ/c Dương Kim Viên

 

03

Đ/c Bùi Thắng

 

04

Đ/c Nguyễn Quốc Bắc

 

05

Đ/c Vũ Trọng Hiển

 

06

Đ/c Nguyễn Viết Văn

 

07

Đ/c Lê Trọng Chung

 

08

Đ/c Cao Thanh Liêm

 

09

Đ/c Nghiêm Xuân Đức

 

10

Đ/c Phạm Thanh Bình

 

11

Đ/c Hà Quang Tuệ

 

12

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

 

13

Đ/c Hoàng Xuân Tỵ

 

14

Đ/c Lê Trọng Tuấn

 

15

Đ/c Nguyễn Minh Châu

 

16

Đ/c Nguyễn Văn Khắc

 

17

Đ/c Trần Trung Nghĩa

 

18

Đ/c HoàngVăn Cư

 

19

Đ/c Nguyễn Thị Hạnh

 

20

Đ/c Vũ Trọng Thân

 

21

Đ/c Đinh Hữu Linh

 

22

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

 

23

Đ/c Nguyễn Quốc Phú

 

24

Đ/c Phạm Ngọc Thành

 

25

Đ/c Hùynh Văn Thiên

 

26

Đ/c Trần Thúy Liễu

 

27

Đ/c Phan Anh Tú

 

28

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

 

29

Đ/c Phùng Ngọc Hạp

 

30

Đ/c Nguyễn Hoài Nam

 

31

Đ/c Đ/c Bùi Văn Dũng

 

32

Đ/c Vũ Ngọc Vịnh

 

33

Đ/c Lê Xuân Nhuận

 

34

Đ/c Võ Thị Minh Anh

 

35

Đ/c Phạm Thị Tư

 

36

Đ/c Từ Ngọc Thanh

 

37

Đ/c Hồ Thị Mỹ

 

38

Đ/c Cao Thị Thơm

 

39

Đ/c Nguyễn Hữu Báu

 

40

Đ/c Trịnh Khắc Tiến

 

41

Đ/c Phan Văn Cương

 

42

Đ/c Phan Sĩ Long

 

43

Đ’c Hoàng Văn Quang