Mùa hoa phượng vàng tại Bảo Lộc 
        Hoa nở vào dịp tết âm lịch, thời gian nở kéo dài khoảng 1 tháng