Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Thủ tục đầu tư do UBND thành phố Bảo Lộc thực hiện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 20 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của hợp tác xã (thay đổi địa điểm kinh doanh) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chia, tách hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi tên hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi, bổ sung, ngành nghề hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
14 Đăng ký sửa đổi điều lệ hợp tác xã Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
15 Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
16 Thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
17 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng công trình Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
18 Thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
19 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
20 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này