Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chính



Tên thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
- Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
 
a) Bước 1: Hộ kinh doanh cá thể (hoặc người được ủy quyền) chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ  đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp, chuyển hồ sơ cho phòng Tài chính-Kế hoạch giải quyết; nếu thành phần hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để hộ kinh doanh chuẩn bị lại hồ sơ.
Yêu cầu người đại diện hoặc người được uỷ quyền hộ kinh doanh xuất trình bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trường hợp làm thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, trình UBND cấp huyện quyết định .
c) Bước 3: Nhận Kết quả tại Phòng Tài chính kế hoạch hoặc qua bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 
2. Cách thức thực hiện:
 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, nhận kết quả qua đường bưu điện.
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
- Bản xác  nhận của cơ quan thuế về thanh toán hết các khoản nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện;
- Giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể đã cấp (bản chính);
- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:   01  bộ.
 
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
 
6.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
Thời gian
 Sau 30 ngày.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  88_2006_ND_CP.doc
TT_01_2009.doc
TT_03_2006.pdf


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này