Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.
- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
- Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể và thu hồi lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.
c) Bước 3: Gửi văn bản thông báo tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cá nhân theo đường bưu điện.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, gửi kết quả cho cá nhân theo đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu);- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ).
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.   
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu kèm theo).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
Thời gian
01 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
 Không.
Đính kèm  88_2005_ND_CP.doc
Thongbao_ngungKD.doc
TT_01_2009.doc
TT_03_2006.pdf


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này