Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng công trình
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1:  Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ  đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; nếu thành phần hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để chủ đầu tư chuẩn bị lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ lập báo cáo  trình UBND xem xét phê duyệt.
Trong trường hợp nội dung hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì cơ quan thẩm định sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do.
c) Bước 3: Chủ đầu tư hoặc tư vấn quản lý, điều hành dự án đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, nộp lại giấy biên nhận và ký nhận vào sổ theo dõi (người đến nhận hồ sơ phải có giấy giới thiệu của chủ đầu tư).
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư (bản gốc);
- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);
- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (nếu trong quyết định phê duyệt chưa có phân chia gói thầu dự án);
- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của chủ đầu tư (Bản phô tô);
- Hồ sơ mời thầu;
- Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, kế hoạch vốn.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế họach.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
Thời gian
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này