Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự liên hệ và tìm  địa điểm dự kiến đầu tư và chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và nhận giấy biên nhận hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ  đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp, nếu thành phần hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để chủ đầu tư chuẩn bị lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch thụ lý thẩm định hồ sơ theo trình tự:
- Mời các ngành liên quan, chính quyền địa phương và nhà đầu tư tổ chức kiểm tra thực tế địa điểm đầu tư, lập biên bản kiểm tra cùng nhà đầu tư ký vào biên bản (Nếu có);
- Đề nghị nhà đầu tư điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có);
- Báo cáo đề xuất UBND cấp huyện xem xét và trình xin ý kiến Thường trực cấp ủy;
- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thường trực cấp ủy; UBND cấp huyện thỏa thuận địa điểm đầu tư.
c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận kết quả.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư gồm các nội dung: Tên, địa chỉ doanh nghiệp hoặc cá nhân; lĩnh vực đầu tư, mục tiêu đầu tư; tên dự án, tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án, dự kiến tổng vốn và nguồn vốn đầu tư cho dự án; dự kiến quy mô, hình thức đầu tư; dự kiến địa điểm đầu tư và nhu cầu sử dụng đất; trong đó xác định rõ đất dùng cho sản xuất, đất dùng cho nhà xưởng và văn phòng;
- Các hồ sơ liên quan về tư cách pháp lý của chủ đầu tư (bản sao hợp lệ):
+ Đối với doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản khác có giá trị tương đương.
+ Đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - Các lọai giấy tờ khác: Bản đồ khu đất (nếu quy mô diện tích đất đầu tư dưới 10ha thì sử dụng bản đồ vị trí tỉ lệ 1/2.000, nếu trên 10 ha thì sử dụng bản đồ vị trí tỉ lệ 1/10.000;
- Đối với dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp thì ngòai các hồ sơ trên, nhà đầu tư phải có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính chủ đầu tư, quy định tại điều 5 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007.
b) Số lượng hồ sơ:     08   bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ thỏa thuận đối với dự án đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống đối với Thành phố Đà Lạt; Thị xã Bảo Lộc; Huyện Bảo Lâm; từ 30 tỷ đồng trở xuống đối với các huyện khác và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Loại Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
Thời gian
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  Luat_59_2005.doc
ND_108_2006.doc
ND_153_2007.doc
QDUB_09_2008.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này