Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh); thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý
 - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh.
- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
 - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
- Nghị định 149/2005/ NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu và nhập khẩu.
 - Nghị định 142/ 2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành về thu tiền thuê đất, mặt nước; và nghị định 44/2008/NĐCP ngày 09/4/2008 của chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ/CP ngày 03/12/2004 của chính phủ  
   - Nghị định 124/2008/ NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ “ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
   - Nghị định 69/2008/ NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính Phủ “ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục , dạy nghề, y tế , văn hóa , thể thao, môi trường;
  - Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của thủ tướng Chính Phủ về Danh mục chi tiết các loại hình ,tiêu chí qui mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục –đào tạo , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,mội trường;
  - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam .
  - Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 Của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 142/ 2005/NĐ –CP ngày 14/11/2005 của Chính Phủ về thu tiền thuê đất , thuê mặt nước;
   - Thông tư 99/ 2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ NN&PTNThướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều quy chế quản lý rừng ban hành theo quyết định số 186/2006/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính Phủ.
   - Thông tư  số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 của Bộ NN&PTNT về  hướng dẫn chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su ở Tây Nguyên ;
   - Thông tư 39/2008/TT-BNN ngày 03/3/2008 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 của Bộ NN&PTNT.
  - Quyết định 09/2008/QĐ-UBND, ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về trình tự thủ tục và cơ chế , chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng .
- Quyết định 05/2007/QĐ-UBND, ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về. mức thu , nộp , điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   - Quyết định số 1072/ Q9Đ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở KH&ĐT, số 02 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.
       - Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận giao cho người nộp. Nếu thành phần hồ sơ không đạt, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ.
       - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h 30 đến 11h 00 chiều  từ 13h30 đến16 h 30 thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định).
b) Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra trình UBND tỉnh Lâm Đồng cấp CNĐT. Trong quá trình thẩm tra nội dung hồ sơ không đạt phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư (gửi theo đường bưu điện) để chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
c) Bước 3:  Chủ đầu tư trực tiếp đến nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở KH&ĐT.
       Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h, 00 chiều từ 13h30 đến16h 30 thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định)
2. Cách thức thực hiện:
        + Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở KH&ĐT.
        + Nộp qua đường bưu chính.
3.Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
   a) thành phần hồ sơ.
 - Văn bản  thỏa thuận địa điểm đầu tư của cấp có thẩm  quyền.
-Bản Đăng ký / Đề nghị cấp giấy CNĐT (theo mẫu)
-Văn bản xác nhận tư cách tư cách pháp lý của chủ đầu tư( bản sao hợp lệ):  Giấy phép thành lập hoặc giấy CNĐKKD hoặc văn bản khác có giá trị tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức.
- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư hợp tác kinh doanh  nội dung theo điều 55NĐ108/2006/NĐ-CP.
  - Báo cáo năng lực tài chính (do chủ đầu tư lập) và chịu trách nhiệm theo quy định của Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006
  - Giải trình KTKT nội dung bao gồm: Mục tiêu đầu tư;quy mô; địa điểm; vốn đầu tư;tiến độ dự án;nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp môi trường.
  + Đối với dự án có xây dựng phải kèm theo bản vẽ bố trí sơ bộ tổng mặc bằng, các chỉ tiêu  kiến trúc chủ yếu, phương án tuyến đối với công trình xây dựng theo tuyến( Các bản vẽ thực hiện trên bản đồ địa hình )
 + Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất rừng phải kèm theo Bản đồ hiện trạng rừng do chủ rừng ký; bản đồ quy hoạch sử dụng đất của chủ đầu tư.
   + Hồ sơ Đăng ký kinh donh  tương ứng với mỗi loại  hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và theo quy định về thủ tục ĐKKD của Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế.
  + Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư  phải đáp ứng khi tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29 Luật đầu tư và phụ lục III ban hành theo nghị định 108/2006/NĐ-CP. 
    b) Số lượng hồ sơ:  08 (bộ) trong đó có ít nhất là 01 bộ gốc

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

6.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản Đăng ký / Đề nghị cấp giấy Chứng nhận đầu tư.(theo mẫu : I -3; I - 5)

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Đầu tư tại Việt Nam
Thời gian
 33 ngày làm việc. Trong đó các sở, ban, ngành liên quan 15 ngày, sở KH&ĐT 13 ngày, UBND tỉnh 05 ngày.
Lệ phí
          200.000 đồng gắn với thành lập công ty TNHH; cổ phần ; Công ty hợp danh.
          100.000 đồng gắn với thành lập DNTN.
            20.000 đồng gắn với thành lập chi nhánh.
Đính kèm  Phụ lục I-3.doc
Phụ lục I-5.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này