Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất nhà máy giấy cũ tại Phường Lộc Tiến 
            Mời xem Quyết Định
            Mời xem Bản đồ quy hoạch