Ngày 29/04/2016 UBND TP ban hành quyết định số 902/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Bảo Lộc năm 2016 
         Mời xem văn bản