Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo, điều hành bầu cử

Mời click vào link để xem văn bản pdf

            Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 3, phường Lộc Phát gồm các ông, bà có tên sau:

Mời click vào link để download văn bản pdf
            Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 2, xã Lộc Thanh gồm các ông, bà có tên sau:

Mời click vào link để download văn bản pdf
            Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 1, xã Lộc Nga gồm các ông, bà có tên sau:

Mời click để xem văn bản pdf
            1. Việc xác định khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo Điều 11 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 213/HD-UBND ngày 22/02/2016  V/v hướng dẫn ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu đại biểu cấp xã; trong đó đã định hướng để Ủy ban bầu cử các xã, phường ấn định số đơn vị bầu cử như sau:

  Mời click vào link để xem văn bản pdf
            Để thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp một Ban bầu cử theo luật định của Luật bầu cử, chậm nhất là vào ngày 13/3/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc yêu cầu UBND xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiện kỳ 2016-2021 như sau:


Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;  

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã:

Vui lòng click vào link để download văn bản pdf
Điều 1.
Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà có tên sau:

<< Trang trước   Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này