Ngày 22/04/2016 UBND TP Bảo Lộc ban hành văn bản số 40/KH-UBND kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm trong công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
              Mời nhấn vào link để xem văn bản