Ngày 22/04/2016 UBND Tp ban hành văn bản số 40/KH-UBND kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm trong công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử địai biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
            Mời click để xem văn bản