Ngày 27/04/2016 UBMTTQ TP Bảo Lộc ban hành văn bản số 16/MTTQ-BTT v/v tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử