Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 8/4/2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Bảo Lộc về kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Sáng ngày 11/4/2016, đoàn kiểm tra do Ông Cao Thanh Liêm, Ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban MTTQ, phó chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường và các thành viên Ủy ban bầu cử phường Lộc Sơn. Với mục đích đánh giá tình hình triển khai , tiến độ và kết quả thực hiện trong từng giai đoạn của công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Phường Lộc Sơn có 22 tổ dân phố với trên 17 ngàn dân, số lượng đại biểu được bầu là 27 đại biểu. Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường đã được tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo luật định. Việc quản lý hồ sơ phục vụ cho công tác bầu cử chặt chẽ, đầy đủ, văn bản thể hiện rõ các nội dung liên quan. Mặt trận tổ quốc từ phường đến tổ dân phố đã thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đúng thành phần và số lượng theo quy định. Các thành viên UBBC, thường trực UBBC đã tích cực bám sát các bước trong kế hoạch bầu cử để chỉ đạo, triển khai, phối hợp giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện việc tổ chức quy trình giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND ở một số đơn vị , tổ còn những thiếu sót nhất định. Tuy nhiên qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót nhằm hướng dẫn địa phương thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra số 1 sẽ tiếp tục kiểm tra tại các phường xã: Lộc Phát, Lộc Nga và Lộc Thanh. Đoàn kiểm tra số 02 do Ông Lê Trọng Chung - Ủy viên BTV thành ủy,  phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBBC thành phố làm trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại các xã phường: Đại Lảo, Lộc Châu, Lộc Tiến, Phường 2 và phường 1./.

P.VHTT