Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 

Ngày 25/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có Đ/c Lê Trọng Chung, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND thanh phố; đ/c Nghiêm Xuân Đức, ủy viên ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vân thành ủy. Các đại biểu đại diện các cơ quan tổ chức, Đơn vị khối Đảng, Khối chính quyền, Khối mặt trận và đoàn thể , khối sự nghiệp, khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy 11 xã phường và Chủ tịch UBMTTQVN 11 phường xã.            Tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBMTTVN TP Bảo Lộc, đ/c Lê Duẩn đã cho biết việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan được tiến hành từ ngày 24/2 đến 10/3, thực hiện theo 3 bước.

Bước 1, ban lãnh đạo cơ quan họp dự kiến người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bước 2, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bước cuối cùng là trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Căn cứ vào kết quả hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, người được lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Chậm nhất là ngày 10/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử, các biên bản hội nghị và danh sách trích ngang của người được giới thiệu của cơ quan đến ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Bảo Lộc.Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu là 36 đại biểu, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận phân bổ cho 49 tổ chức, cơ quan, đơn vị được giới thiệu 69 người ứng cử , với số lượng, tỷ lệ như sau: cơ quan Khối Đảng 04 đại biểu (5%); khối nhà nước 15  đại biểu(21.7%), Khối mặt trận & đoàn thể 07 đại biểu (10%), khối xã, phường 30 đại biểu (43.5%), khối sự nghiệp 07 đại biểu (10%), khối doanh nghiệp 06 đại biểu (8.7%) trong đó cơ cấu kết hợp là : Nữ 26 đại biểu   (37.68%), Ngoài Đảng 11 đại biểu  (15.94%), Tôn giáo 02 đại biểu  (02.89%), trẻ 11 đại biểu (15.94%), Dân tộc 02 đại biểu (02.89%), Tái cử 17 đại biểu  (24.63%)./.

NV. PVHTT