Hội thảo "Giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021” 

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị "về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-BTV ngày 22/02/2016 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng về "Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021"; Đồng thời, thực hiện chức năng tham mưu chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Sáng ngày 14/4/2016, BTV Hội LHPN thành phố Bảo Lộc tổ chức Hội thảo "Giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Đến dự buổi hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - UV.BTV Thành Ủy, Trưởng ban Dân vận Thành Ủy, các đồng chí là trưởng, phó Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Bảo Lộc và đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí là nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh,  thành phố, cấp xã phường nhiệm kỳ 2011- 2016 và nữ ứng cử viên cấp tỉnh, Thành phố, xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. 


    Tại buổi Hội thảo các đồng chí đại diện cho Ủy ban MTTQ thành phố Bảo Lộc, Thành đoàn Bảo Lộc và nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường nhiệm kỳ 2011- 2016 đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn của phụ nữ khi tham gia công tác xã hội và việc giới thiệu các đại biểu nữ tham gia ứng cử HĐND các cấp, giải pháp để góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp;  Ngoài ra các đại biểu còn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giám sát của HĐND và giải quyết các vấn đề của đại biểu HĐND cấp xã; các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ; công tác tham mưu, giới thiệu nữ tham gia ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016, các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ và tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp và những kinh nghiệm để giúp cho các đại biểu mới tham gia tham gia ứng cử lần đầu vận động tranh cử có sức thuyết phục trong hội nghị tiếp xúc cử tri và cách thức xây dựng chương trình hành động có chất lượng, hiệu quả.            Kết thúc buổi Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - UV.BTV Thành Ủy, Trưởng ban Dân vận Thành Ủy Bảo Lộc đã ghi nhận sự nỗ lực của các cấp Hội trong công tác tham mưu, giới thiệu nữ tham gia ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những giải pháp để giúp cho các cấp Hội làm tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ phát huy tốt vai trò, nghĩa vụ của hội viên phụ nữ trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thanh Phương