Hội nghị phổ biến hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 

Thực hiện kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 10/2/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 27/2, tại hội trường UBND Thành phố Bảo Lộc, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Hiến pháp nước CHXHCNVN và một số văn bản liên quan. Huyện Bảo lâm đã cử đoàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cấp xã tham dự gồm 40 người, ông Nguyễn Bá Dậu trưởng phòng Tư pháp làm trưởng đoàn. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiển - Phó giám đốc Sở tư pháp, ông Nguyễn Thành Trì - Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật-báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện HĐND, UBND, MTTQ thành phố Bảo Lộc và trên 100 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, đại diện UBND cùng công chức Tư pháp-hộ tịch cấp xã của 2 huyện Di linh, Bảo lâm và thành phố Bảo lộc.

 


ông Nguyễn Văn Hiển-Phó giám đốc Sở tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trì-báo cáo viên đã truyền đạt phổ biến về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa, nội dung cơ bản, những điểm mới bổ sung của hiến pháp năm 2013 và  Chỉ thị số 32-CT/TW  ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành hiến pháp; Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp; Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 22/01/2014 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.  

 


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung  phổ biến các điểm mới cơ bản của Hiến pháp. Về bố cục, Hiến pháp sửa đổi có 11 chương 120 điều, so với Hiến pháp năm 1992 thì giảm 27 điều, trong đó có sự sắp xếp các chương, như chương 11 về Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, thủ đô nhập vào chương 1. Về chế độ chính trị ở chương 5 trong Hiến pháp hiện hành, về quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân được đưa lên vị trí chương 2 với tên gọi mới là quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân; có 1 chương hoàn toàn mới là  chương 10, quy định về các thiết chế hiến định độc lập.

Về mặt nội dung, lời nói đầu của Hiến pháp được sửa đổi theo hướng khái quát, cô đọng, súc tích và ngắn gọn chỉ bằng 1/3 so với Lời nói đầu của Hiến pháp 1992. Điểm mới thứ hai, về quyền và nghĩa vụ của công  dân Hiến pháp năm 1992 quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở Chương 5, nhưng Hiến pháp sửa đổi đã đưa chế định này lên sau chương Chế độ chính trị, đặt ở Chương 2, như vậy riêng bố cục cũng đã thể hiện tầm quan trọng của chương về quyền con người. Đồng thời, tên chương cũng đã có sự thay đổi, cụ thể: Ở Hiến pháp năm 1946 là Chương "Nghĩa vụ và quyền lợi công dân”, Hiến pháp năm 1992 là Chương "Quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân", đến Hiến pháp sửa đổi Chương này có tên gọi là "Quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản công dân". Qua đó để khẳng định rằng, quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ ba, thể chế hóa, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Điểm mới thứ 4 là nội dung kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường được thể hiện theo hướng ngắn gọn rõ ràng và mang tính nguyên tắc, bảo đảm tính ổn định lâu dài của Hiến pháp. Điểm mới thứ 5, là việc dành hẳn chương 10 về thiết chế hiến định độc lập, có 2 điều về Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước.

 Thông qua hội nghị này góp phần giúp các báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp- hộ tịch cấp xã nắm được các điểm mới của Hiến pháp để tiếp tục làm cầu nối  tuyên truyền phổ biến Hiến pháp đến với nhân dân và đi vào cuộc sống…

                                                                                    Yên Định – Anh Quỳnh

 Các tin khác