Tiểu sử tóm tắt ông Trần Hữu Thanh - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

- Họ và tên thường dùng:                TRẦN HỮU THANH

- Họ và tên khai sinh:                      TRẦN HỮU THANH

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 03 tháng 6 năm 1982                - Giới tính: Nam

- Quê quán:                                       Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

- Nơi đăng ký thường trú:                      Thôn 2, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay:                              Thôn 2, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250922410; Ngày cấp: 11/7/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                                           Kinh                                                   - Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:  

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

+ Lý luận chính trị:                          Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Ngãi

- Nơi làm việc:                                  Đảng ủy xã Lộc Ngãi

- Ngày vào Đảng: 11/01/2003; Ngày chính thức:  11/01/2004; Số thẻ đảng viên: 50013077

+ Chức vụ trong Đảng:                    Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ngãi

- Tình trạng sức khoẻ:                     Tốt

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tĩnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ:  2004-2011.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 02/2001 đến tháng 01/2003: Đi bộ đội, chiến sỹ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quãng Ngãi.

- Từ tháng 02/2003 đến tháng 10/ 2003: Xuất ngũ làm nông ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ tháng 11/2003 đến tháng 6/ 2004: Công an viên xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành

- Từ tháng 7/ 2004 đến tháng 6/ 2006: Xã đội phó xã Hành Dũng, tham gia lớp trung cấp quân sự cơ sở ở trường quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ tháng 7/2006 đến tháng 10/2006: Xin nghỉ việc làm nông ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

- Từ tháng 10/2006 đến tháng 01/ 2007: Làm nông ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 02/ 2007 đến tháng 5/2007: Công nhân Ban quản lý công trình công cộng thị xã La Gi, Bình Thuận.

- Từ tháng 6/2007 đến tháng 9/ 2007: Làm nông ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2009: Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Lộc Ngãi, tháng 4/2009 phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Lộc Ngãi.

- Từ tháng 11/2009 đến tháng 5/2012: Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Lộc Ngãi, tháng 12/2009 Đảng ủy viên.

- Từ tháng 5 năm 2012 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 Các tin khác