Tiểu sử tóm tắt ông Phan Anh Tuấn - Đơn vị bầu cử số 8 xã Lộc Nam 

  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:    PHAN ANH TUẤN

- Họ và tên khai sinh:          PHAN ANH TUẤN

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 01 tháng 5 năm 1972          - Giới tính: Nam

- Quê quán:                           Xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi đăng ký thường trú:    Số 20 Võ Thị Sáu phường II thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

- Nơi ở hiện nay:                  Số nhà 66/6 Cao Bá Quát phường Lộc Phát thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250336670; Ngày cấp: 12/5/2015; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                               Kinh                                                   - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông:         12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Kinh tế

+ Lý luận chính trị:              Cao cấp;  Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

- Nghề nghiệp hiện nay:      Công chức.

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng

- Nơi làm việc:                      Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm

- Ngày vào Đảng: 20/5/2005; Ngày chính thức:  20/5/2006; Số thẻ đảng viên: 45021905

+ Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở cơ quan Chính quyền huyện Bảo Lâm.

- Tình trạng sức khoẻ:            Tốt.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 9/1994 đến tháng 8/ 1998: Cán bộ Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 9/1998 đến tháng 4/2000: Phó Đội trưởng phụ trách Đội Thuế xã Lộc Ngãi, Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 5/2000 đến tháng 9/2010: Đội trưởng Đội Thuế số 3, số 4 và Đội Thuế TNCN - TBTK Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch công đoàn cơ sở.

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2010: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2014: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 01/2015 đến nay: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 

 Các tin khác