Tiểu sử tóm tắt ông Nguyễn Văn Hoàn - Đơn vị bầu cử số 8 xã Lộc Nam 

  

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

- Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN VĂN HOÀN

-Họ và tên khai sinh:           NGUYỄN VĂN HOÀN

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 24 tháng 10 năm 1965              - Giới tính: Nam

- Quê quán:                           Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi đăng ký thường trú:    Thôn 08, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Nơi ở hiện nay:                  Thôn 08, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250475806; Ngày cấp: 03/07/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                               Kinh                                                   - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:         12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học chuyên ngành Triết học.

+ Lý luận chính trị:              Cao cấp;  Ngoại ngữ: Tiếng Pháp trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay:      Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã Lộc Nam

- Nơi làm việc:                      UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Ngày vào Đảng: 15/02/1986; Ngày chính thức:  15/02/1987; Số thẻ đảng viên 45005594

+ Chức vụ trong Đảng:        Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Nam

- Tình trạng sức khoẻ:            Tốt

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Nam nhiệm kỳ:  2011-2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 9/ 1983 đến tháng 12/ 1983: Đi bộ đội chức vụ Hạ sỹ quan  E52 -  F320 – QĐ3 tỉnh Thái Nguyên.

- Từ tháng 12 1983 đến tháng 6/ 1984: Học Quản lý tài vụ tại  E48 - F320 – QĐ3 tại tỉnh Thái Nguyên.

- Từ tháng 6/ 1984 đến tháng 4/ 1986: Làm tài vụ, Thủ kho tại C30 -  E48 - F320 – QĐ3 tại tinh Thái Nguyên.

- Từ tháng 4/ 1986 đến tháng 4/ 1987: Học trợ lý hậu cần – Trưởng hậu cần QĐ3 tại tỉnh Thái Nguyên.

- Từ tháng 4/1987 đến tháng 11/1989: Trung đội trưởng đội 48 – Cục hậu cần QĐ3 tại tỉnh Thái Nguyên

- Từ tháng 11/ 1989 đến tháng 4/ 1998: Đội trưởng đội sản xuất – Thuộc xí nghiệp Dâu Tằm Tơ Lộc Đức tại thôn 08, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Từ tháng 4/1998 đến tháng 11/ 1999: Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Nam, kiêm trưởng công an xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 11/ 1999 đến tháng 5/ 2004: Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 5/2004 đến nay: Chủ tịch UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

 Các tin khác