Tiểu sử tóm tắt ông Nguyễn Quang Sanh - Đơn vị bầu cử số 8 xã Lộc Nam 

  

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

- Họ và tên thường dùng:                NGUYỄN QUANG SANH

- Họ và tên khai sinh:                      NGUYỄN QUANG SANH

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 10 tháng 10 năm 1965  - Giới tính: Nam

- Quê quán:                                       Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Nơi đăng ký thường trú:                Thôn 2, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Nơi ở hiện nay:                              Thôn 2, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250978080; Ngày cấp: 09/9/2015; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                                           Kinh                                       - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Đại học chuyên ngành Luật

+ Lý luận chính trị:                          Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Công chức.

- Nơi làm việc:                                  Hội Nông dân huyện Bảo Lâm.

- Ngày vào Đảng:  16/4/2006; Ngày chính thức:  16/4/2007; Số thẻ đảng viên: 45022359

- Tình trạng sức khoẻ:                            Tốt

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm,đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Ngãi nhiệm kỳ  2011-2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2003: Làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 9/2003 đến tháng 3/2008: Làm Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 4/2008 đến tháng 5/2010: Làm Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011: Làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 7/2011 đến tháng 6/ 2015: Làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 6/2015 đến nay: Làm chuyên viên Hội Nông dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 Các tin khác