Tiểu sử tóm tắt ông Nguyễn Ngọc Nhi - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

  

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

- Họ và tên thường dùng:                NGUYỄN NGỌC NHI

- Họ và tên khai sinh:                      NGUYỄN NGỌC NHI

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 16 tháng 6 năm 1967                - Giới tính: Nam

- Quê quán:                                       Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

- Nơi đăng ký thường trú:    Số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường I, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay:                  Số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường I, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250470170; Ngày cấp: 04/11/1996; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                                           Kinh                                                               - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay:                         Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:                         Đại học chuyên ngành Kế toán

+ Lý luận chính trị:                          Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm

- Nơi làm việc:                                  Huyện ủy Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Ngày vào Đảng: 11/11/1995; Ngày chính thức:  11/11/1996; Số thẻ đảng viên: 45000706

+ Chức vụ trong Đảng:                    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm

- Tình trạng sức khoẻ:                     Tốt

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/ 1988 đến tháng 12/ 1990: Nhân viên kế toán Công ty dược huyện Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi.

- Từ tháng 01/1991 đến tháng 6/1992: Nhân viên kế toán Công ty Lâm nghiệp huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ tháng 7/1992 đến tháng 9/1994: Nhân viên thống kê Xí nghiệp khai thác chế biến gỗ Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 10/1994 đến tháng  10/2000: Cán sự Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 11/2000 đến tháng 12/2004: Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 01/2005 đến tháng 4/2007: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 5/2007 đến tháng 7/2008: Huyện ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT Lộc Thắng  huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 7/2008 đến tháng 7/2009: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND TT Lộc Thắng  huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND TT Lộc Thắng  huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 5/2010 đến tháng 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Lâm.

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Lâm.

- Từ tháng 5/2015 đến nay: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bảo Lâm.

 

 

 

 Các tin khác