Tiểu sử tóm tắt ông Đồng Văn Trường - Đơn vị bầu cử số 7 xã B'Lá 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:                ĐỒNG VĂN TRƯỜNG

- Họ và tên khai sinh:                      ĐỒNG VĂN TRƯỜNG

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 07 tháng 01 năm 1969           - Giới tính: Nam

- Quê quán:                                       Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi đăng ký thường trú:                Tổ 9 thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

  + Nơi ở hiện nay:                           Số 64 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 9 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250934592; Ngày cấp: 11/11/2011;  Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                                           Kinh                                                   - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

+ Lý luận chính trị:                          Cao cấp; Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn.

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Cán bộ.

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Nơi làm việc:                                  Văn phòng HĐND&UBND huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Ngày vào Đảng: 03/02/1997; Ngày chính thức:  03/02/1998; Số thẻ đảng viên: 45005824

+ Chức vụ trong Đảng:                    Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm

- Tình trạng sức khoẻ:                            Tốt.

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã B’Lá nhiệm kỳ:  2011 – 2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 11/ 1987 đến tháng 10/ 1988: Công nhân Lâm trường Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 11/1988 đến tháng 6/1989: Công nhân Xí nghiệp Hóa giấy Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 7/1989 đến tháng 3/1991: Công nhân Lâm trường Lộc Thắng Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 4/1991 đến tháng 9/1991: Công nhân Xí nghiệp thiết kế Lâm nghiệp Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 10/1991 đến tháng 10/1993: Học sinh Trường trung học Lâm nghiệp số 2 huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.

- Từ tháng 02/1994 đến tháng 9/1994: Nhân viên Ban quản lý rừng Bi Đúp Núi Bà tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 10/1994 đến tháng 3/2005: Nhân viên phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 4/2005 đến tháng 6/2010: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 7/2010 đến tháng 01/2013: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã B’Lá huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 02/2013 đến tháng 6/2015: Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 7/2015 đến nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 

 

 Các tin khác