Tiểu sử tóm tắt bà Đoàn Ngọc Liên - Đơn vị bầu cử số 8 xã Lộc Nam 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:    ĐÀO NGỌC LIÊN

- Họ và tên khai sinh:          ĐÀO NGỌC LIÊN

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 10 tháng 8 năm 1988   - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                           Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam.

- Nơi đăng ký thường trú:    Thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Nơi ở hiện nay:                  Thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250789302; Ngày cấp: 21/8/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                               Kinh                                       - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:         12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

+ Ngoại ngữ:                         Tiếng Anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay:      Làm vườn

- Nơi làm việc:                      Xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Tình trạng sức khoẻ:            Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 01/2015 đến tháng 3/ 2016: Làm vườn, Khuyến nông viên xã tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 Các tin khác