Tiểu sử tóm tắt bà Đặng Thị Ngọc Oanh 

  

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

- Họ và tên thường dùng:    ĐẶNG THỊ NGỌC OANH

- Họ và tên khai sinh:          ĐẶNG THỊ NGỌC OANH

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 11 tháng 01 năm 1981                       - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                           Xã Vĩnh Lộc, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nơi đăng ký thường trú:    140 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Nơi ở hiện nay:                  15/57 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250451404; Ngày cấp: 27/8/2014 ; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                                Kinh                                                              - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:         12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán

+ Lý luận chính trị:              Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay:      Công chức.

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chuyên viên.

- Nơi làm việc:                      Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lâm

- Ngày vào Đảng: 04/12/2009 ; Ngày chính thức:  0412/2010; Số thẻ đảng viên: 45028475

+ Chức vụ trong Đảng:        Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở Cơ quan chính quyền

-  Tình trạng sức khoẻ:           Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 10/2004 đến nay: Kế toán ngân sách phòng Tài chính – Kế hoạch.

 

 

 

 Các tin khác