Tiểu sử tóm tắt Bác sỹ Đỗ Phú Lương - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

 


- Họ và tên thường dùng:                ĐỖ PHÚ LƯƠNG

- Họ và tên khai sinh:                      ĐỖ PHÚ LƯƠNG

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 06 tháng  5 năm 1964 - Giới tính: Nam

- Quê quán:                                       Xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Nơi đăng ký thường trú:  240B Trần Phú, tổ 8, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay: 240B Trần Phú, tổ 8, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250108806; Ngày cấp: 23/9/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

-Dân tộc:                                            Kinh                                       - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Bác sỹ CKII chuyên ngành Quản lý y tế

+ Học vị:                                            Bác sỹ CKII       

+ Lý luận chính trị:                          Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Bác sỹ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Trung Tâm y tế huyện Bảo Lâm

- Ngày vào Đảng: 28/10/1998; Ngày chính thức:  28/10/1999; Số thẻ đảng viên: 45005743

- Tình trạng sức khoẻ:                            Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 10/1985 đến tháng 9/1987: Y sỹ Phân viện phó Phân viện Ninh – Đà Loan thuộc Trung tâm y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 10/1987 đến tháng 9/1989: Y sĩ Phân viện phó Phân viện Tân Rai thuộc bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc.

- Từ tháng 10/1989 đến tháng 9/1993: Học bác sỹ tại trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ tháng 10/1993 đến tháng 9/1994: Bác sỹ điều trị khoa cấp cứu bệnh viện thành phố Bảo Lộc.

- Từ tháng 10/ 1994 đến tháng 8/1999: Đội trưởng Đội y tế dự phòng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 9/1999 đến tháng 9/ 2001: Học bác sỹ chuyên khoa I Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.

- Từ tháng 10/ 2001 đến tháng 5/ 2003: Bác sỹ điều trị tại khoa Ngoại sản Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

- Từ tháng 6/2003 đến tháng 4/ 2005: Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thành thuộc trung tâm y tế huyện Bảo Lâm.

- Từ tháng 5/ 2005 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

- Từ tháng 9/ 2011 đến tháng 9/2014: Học Bác sỹ chuyên khóa II chuyên ngành Quản lý y tế theo hệ chứng chỉ tại Đại học Y Hà Nội

 

 

 

 Các tin khác