Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2012 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2012

 

 

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH tổng hợp:

 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phần huyện quản lý 9 tháng năm 2012 đạt 104,122 tỷ đồng, đạt 64% DT giao, bằng 107% SCK.

 

- Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2012 là 275,470 tỷ đồng, bằng 99,72% DT đầu năm và bằng 78,76% tổng dự toán.

 

- Thực hiện chuyển đổi, trồng mới 420ha chè chất lượng cao, đạt 420% KH. Thực hiện ghép, cải tạo vườn cà phê kém chất lượng bằng các giống đầu dòng đạt 1.700 ha, đạt 85% KH.

 

- Giải quyết việc làm cho 3.450 lao động, đạt 115% KH; có 22 lao động đi xuất khẩu lao động, đạt 36,7% KH năm.

 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới 14,5%, đạt KH đề ra (KH 15%).

 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 15,4%0, đạt KH đề ra (KH 15,4%0).

 

- 82% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (KH 82%); 85,8% được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa (KH 95%); 74,4% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa (KH 90%); 28% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa (KH 28%).

 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới đạt 89,39% (KH 95%).

 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 81% (KH 81%).

 

2. Sản xuất Nông – Lâm nghiệp: 

 

a) Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng 45.786,4 ha/46.378, đạt 98,7% KH. Trong đó: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đã thực hiện được 748,4 ha, đạt 69% KH; diện tích cây lâu năm 42.808 ha, đạt 99,3% KH; diện tích cây ăn quả 2.230 ha, đạt 100% KH năm.

 

- Sản lượng: Sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trong 9 tháng đầu năm 2012 tăng khá so với cùng kỳ, cụ thể: chè búp tươi ước đạt 104.800 tấn, đạt 82,5% kế hoạch năm và bằng 109,9% SCK; một số loài cây ngắn ngày khác như ngô, sắn và rau màu các loại đạt khoảng 2.000 tấn, đạt 100% kế hoạch và bằng 104% so cùng kỳ.

 

- Dịch bệnh xuất hiện mọt đục cành, rệp các loại trên cây cà phê nhưng ở mức độ nhẹ, không phát sinh thành dịch; các loại bọ xít, rầy xanh, sâu cuốn lá và thối búp non trên cây chè. Ngành nông nghiệp thường xuyên duy trì công tác điều tra, dự báo sâu bệnh trên cây trồng và khuyến cáo nhân dân phòng chống có hiệu quả.

 

- Công tác tập huấn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm thực hiện, 9 tháng năm 2012 đã tổ chức 71 tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, hội thảo đầu bờ thu hút trên 3.529 lượt người tham dự. Qua tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ sản xuất, canh tác của người dân trên địa bàn.

 

b) Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Số lượng cụ thể như sau: đàn trâu 290 con, đạt 97,6% KH (bằng 95,7% SCK); đàn bò 3.852 con, đạt 50,8% KH (bằng 95,1% SCK); đàn heo có 35.500 con, đạt 97% KH (bằng 93,7% SCK); đàn dê có 3.150 con, đạt 65,4% KH (bằng 96,9% SCK); đàn gia cầm, thủy cầm các loại 350.000 con, đạt 88,6% KH (bằng 97,2% SCK).

 

- Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được duy trì khá tốt, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Ngành thú y duy trì và tăng cường công tác kiểm soát giết mỗ, kiểm dịch, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng Vaccine phòng chống bệnh Cúm, bệnh LMLM cho gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tổ chức 08/10 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm thu hút trên 381 lượt người tham dự. Thực hiện kế hoạch phun thuốc khử trùng, tiêu độc năm 2012 tại khu vực công cộng, chợ, cơ sở giết mổ; đồng thời cấp thuốc sát trùng cho các hộ chăn muôi nhỏ lẻ với tổng số trên 1.930 lít thuốc. Thực hiện tiêm phòng đợt 1 năm 2012 đạt tỷ lệ trên 86,4% tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm.

 

c) Thủy sản: Trên địa bàn huyện có 106 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản, sản lượng thu hoạch 9 tháng đạt trên 384 tấn, bằng 124,7% và bằng 151,8% SCK. Nhìn chung đại bộ phận nhân dân đều nuôi theo mô hình nhỏ lẻ nên năng suất đạt thấp, sản lượng khai thác giảm do nguồn thức ăn ở hồ, suối dần cạn kiệt.

           

d) Công tác quản lý, bảo vệ rừng:

           

- 9 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng gây thiệt hại 2,2 ha rừng keo lai. Ngành kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị ở tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCCR ở một số địa bàn trọng điểm, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng.

 

- Công tác theo dõi, kiểm tra việc giao rừng, cho thuê rừng được quan tâm. Trên địa bàn huyện ngoài diện tích rừng được nhà nước giao cho 02 công ty lâm nghiệp và BQLR phòng hộ Đamb’ri QLBV, còn có 55 doanh nghiệp, cá nhân được nhà nước giao và cho thuê đất, rừng để QLBVR và sản xuất kinh doanh với tổng diện tích là 17.339,66 ha. Qua kiểm tra công tác bảo vệ rừng của các doanh nghiệp có một số doanh nghiệp tổ chức lực lượng bảo vệ rừng theo dự án tốt không để xảy ra mất rừng. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng dự án đã cam kết, chưa triển khai trồng rừng, công tác bảo vệ rừng còn yếu kém để xảy ra phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trên lâm phần mình quản lý. UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi dự án đầu tư của Công ty ĐTXDDVTM Toàn Hưng, Công ty TNHH Kim Hưng và Công ty TNHH Vĩnh Tiến. 9 tháng năm 2012 trên địa bàn huyện có 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức khai thác gỗ và lâm sản theo Giấy phép với tổng khối lượng 28.033m3 gỗ các loại.

 

- Tổng số vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng đã phát hiện trong 9 tháng là 185 vụ, giảm 62 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Đến nay đã xử lý 165 vụ vi phạm (03 vụ chuyển xử lý hình sự), thu nộp NSNN trên 1,52 tỷ đồng. Nổi lên là: 03 vụ việc chống người thi hành công vụ, đến nay đã bắt các đối tượng vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật; vụ việc khai thác vượt diện tích được cấp phép với khối lượng 107m3 gỗ (tại xã Lộc Bảo), hiện cơ quan điều tra đang xử lý vụ việc.

 

Tại xã Lộc Tân huyện đã tổ chức giao đất sản xuất nông nghiệp cho 51 hộ dân thiếu đất sản xuất với diện tích là 19,58 ha, đã bàn giao diện tích rừng có rừng Giàng, rừng mồ mã nằm trong diện tích rừng, đất rừng của các doanh nghiệp cho Ban QLR phòng hộ Đam’Bri quản lý với diện tích là 18,63 ha, đến nay huyện đã giải quyết các yêu cầu chính đáng của các hộ đồng bào DTTS tại Thôn Đạ Tồn – xã Lộc Tân, do vậy hiện nay bà con không phát rừng, làm rẫy trái phép. Tại xã Lộc Bảo, tỉnh đã đồng ý chủ trương giao 679 ha rừng tại tiểu khu 375 Lộc Bảo cho cộng đồng thôn 2, thôn 3 xã Lộc Bảo để quản lý bảo vệ và hưởng lợi từ rừng.

 

- Công tác trồng cây, trồng rừng phân tán năm 2012 được quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay các đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện trồng và chăm sóc trên 61.660 cây xanh các loại (cây sao, cây dầu, cây Muồng,…). Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức giải tỏa 106,5 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép và tổ chức trồng lại được trên 75,5 ha rừng.

 

e) Công tác QLNN trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện được tăng cường hơn. Song do địa bàn rộng, các khu vực khai thác khoáng sản trái phép hầu hết đều tại các địa bàn hẻo lánh, đường sá đi lại khó khăn nên việc kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là khu vực suối Đạ Lây – xã Lộc Bắc. Đến nay trên địa bàn huyện có 64 cơ sở được cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản làm VLXD thông thường và khai thác Bauxit (Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin). Trong đó tỉnh đã thu hồi 13 giấy phép, 11 cơ sở không hoạt động, 09 giấy phép đã hết hạn. Huyện đã đề nghị tỉnh thu hồi 02 giấy phép do vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, đã xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Hiện đang phối hợp điều tra làm rõ và xử lý vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đạ Lây – xã Lộc Bắc.

 

f) Công tác Phòng chống lụt bão - TKCN: 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to kéo dài nhiều ngày, cụ thể: tại xã Lộc Nam nước gây ngập cống ngầm (QL 55), gây ách tắc giao thông; trôi cầu thôn 10 Lộc Nam (cầu dân tự làm); sát lỡ đất hư hỏng 2 căn nhà, trong đó có 1 căn nhà thuộc CT 134. Ở xã Lộc Ngãi hư hỏng 02 cây cầu treo ở thôn 2 và thôn 5. Xã Lộc Bảo nước dâng ngập cô lập 19 hộ và ngập nhiều căn nhà của một số hộ dân tại Thôn 2, Thôn 3 – xã Lộc Bảo. Trong thời điểm mưa bão, huyện ủy, UBND huyện, BCĐPCLB&TKCN của huyện đã chỉ đạo khắc phục kịp thời.

 

3. Sản xuất Công nghiệp – Đầu tư xây dựng cơ bản:

 

* Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng trên địa bàn huyện (theo số liệu thu thập của ngành Thống kê) theo giá so sánh (cố định năm 1994) đạt 157,7 tỷ đồng, bằng 114,5% SCK; theo giá hiện hành đạt 355 tỷ đồng, bằng 122,2% so với cùng kỳ năm 2011. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn như sản xuất chế biến chè, khai thác cát, đá, cửa sắt, chế biến gỗ,…đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

 

* Về đầu tư, xây dựng cơ bản: Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đến nay là 153,150 tỷ đồng (bao gồm vốn hỗ trợ xã nghèo 30a và vốn hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới), đầu tư cho 115 công trình (88 công trình khởi công mới, 15 công trình trả nợ và 12 công trình chuyển tiếp) với tổng mức đầu tư 527,760 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt 120,585 tỷ đồng, bằng 78,7% kế hoạch; đã giải ngân 106,414 tỷ đồng, đạt 69,2% kế hoạch. Nhìn chung công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư và XDCB được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, do vậy tất cả các nguồn vốn đến nay đã giải ngân kịp thời, công trình bảo đảm tiến độ, khối lượng.

 

4. Thương mại, dịch vụ - tín dụng ngân hàng:

 

* Thương mại, dịch vụ: Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng tăng cao đã gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp 244 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra 47 điểm kinh doanh cá thể ở các ngành hàng như: khí dầu mỏ hóa lỏng, sữa, điện gia dụng, mỹ phẩm,… qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 14 trường hợp vi phạm, thu nộp NSNN trên 46 triệu đồng.

 

- Khối lượng vận chuyển hàng hóa 9 tháng đạt 200.394 tấn, bằng 114,8% SCK năm 2011; doanh thu đạt trên 28,3 tỷ đồng, bằng 128,7% SCK. Vận chuyển hành khách đạt 394.639 lượt, bằng 109,7% SCK; doanh thu đạt trên 15,7 tỷ đồng, bằng 137% SCK. 

 

- Ngành bưu chính viễn thông tiếp tục mở rộng mạng lưới thông tin, đảm bảo thông liên lạc thông suốt; đến nay trên địa bàn huyện có trên 9.077 máy điện thoại cố định, số thuê bao di động là 33.170 máy, đường truyền ADSL đã được thiết lập ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện với trên 929 thuê bao Internet.

 

* Tín dụng ngân hàng: Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay, lãi suất cho vay đã thấp dần, đến nay đã có trên 9.431 hộ vay vốn với doanh số cho vay đạt trên 505 tỷ đồng, bằng 132,4% SCK. Riêng Ngân hàng chính sách xã hội đã giải quyết cho 4.070 hộ thuộc đối tượng chính sách vay vốn với số tiền trên 43 tỷ đồng, bằng 144,2% SCK. Các Quỹ tín dụng và chi nhánh quỹ tín dụng đã cho 3.866 hộ vay vốn với số tiền trên 196,8 tỷ đồng, bằng 114,7% SCK năm 2011.

 

5. Công tác thu – chi ngân sách:

 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phần huyện quản lý đến ngày 30/9/2012 đạt 104,122 tỷ đồng, đạt 64% DT giao, bằng 107% SCK. Trong đó: Thuế và phí đạt 71,295 tỷ đồng, bằng 56% DT giao và bằng 95% SCK; thu từ lĩnh vực đất đai đạt 7,37 tỷ đồng, bằng 36% DT, bằng 59% SCK; thu khác ngân sách đạt 25,447 tỷ đồng, bằng 173% DT và bằng 276% SCK.

           

Kết quả thu ở một số lĩnh vực cụ thể như sau: Thu từ DNNNTW 9 tháng là 7,883 tỷ đồng, đạt 36%DT và bằng 70% SCK do số kê khai nộp thuế thấp; thu thuế CTN-NQD 9 tháng là 51,037 tỷ đồng, đạt 56%DT và bằng 95% SCK; thu từ lĩnh vực đất đai chỉ đạt 7,37 tỷ đồng, bằng 36% DT, bằng 59% SCK.

 

Thu NSNN 9 tháng đầu năm chưa đạt so với kế hoạch đề ra do: lĩnh vực thuế TNDN đạt thấp do chính sách miễn, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cà phê gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu từ lĩnh vực đất đai chủ yếu là thu từ việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, thu từ hợp thức hóa đất khi cấp giấy CNQSD đất, không có thu từ giao đất thu tiền qua đấu giá đất. Việc thanh toán trong kinh doanh không kịp thời, chiếm dụng vốn lẫn nhau làm cho nợ đọng thuế tăng cao, việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thấp so với cùng kỳ (bằng 87%),…vv.

 

- Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2012 là 275,470 tỷ đồng, bằng 99,72% DT đầu năm và bằng 78,76% tổng dự toán; trong đó chi ngân sách huyện là 238,241 tỷ đồng, bằng 99,79% DT đầu năm và bằng 81,68% tổng dự toán; chi ngân sách xã là 37,23 tỷ đồng, bằng 99,28% DT đầu năm và bằng 64,1% tổng dự toán.

 

6. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai:

 

 Hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung mở rộng Thị trấn Lộc Thắng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trình tỉnh. UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Bảo Lâm đến năm 2020. Huyện đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đối với 10/13 xã, các xã còn lại đã hoàn tất hồ sơ trình thẩm định phê duyệt. Hiện có 3 xã đã hoàn thành hồ sơ Quy hoạch chi tiết trình thẩm định phê duyệt (Lộc Quảng, Lộc Ngãi, Lộc Thành).

 

- Tổ chức thực hiện  nhiệm vụ đền bù – GPMB đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là đối với các công trình, dự án như Dự án Bauxit – Nhôm Lâm Đồng, tuyến kênh cấp 2 Hồ chứa nước Đăk Long Thượng, các tuyến đường giao thông. Trong 9 tháng đầu năm huyện cấp mới 1.450 giấy CNQSD đất, đạt 72,5% KH năm (trong đó có 180 Giấy CNQSD đất tại khu vực đô thị, đạt 60% KH); chuyển QSD đất 2.827 hồ sơ, chuyển mục đích SDĐ 2.657 hồ sơ; tách thửa 896 hồ sơ; đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất 3.410 hồ sơ; chỉnh lý sửa sai 1.091 hồ sơ. Giải quyết 20 vụ tranh chấp, khiếu nại về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

 

7. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện:

 

Việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện, đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo, nhắc nhở thực hiện quyết liệt nhiệm vụ này, do đó nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay có 13/13 (100%) xã đã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới; 10/13 xã xây dựng nông thôn mới của huyện đã phê duyệt quy hoạch chung; các xã còn lại đã hoàn tất hồ sơ trình thẩm định phê duyệt.

 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới (theo số liệu tổng hợp từ các xã) là 848,9 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 9,3 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách 5 tỷ và nhân dân đóng góp 4,3 tỷ), chủ yếu đối ứng làm đường GTNT và thực hiện công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Đến nay hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đều có số tiêu chí đạt tăng từ 01 đến 02 tiêu chí so với đầu năm 2012, cụ thể như: Xã Lộc An đạt 09/19 tiêu chí (tăng 01 TC), xã Lộc Thành đạt 07/19 (tăng 01 TC), xã Lộc Quảng và Lộc Ngãi đạt 05/19 (tăng 02 TC), xã Lộc Nam và B’lá đạt 03/19 tiêu chí (tăng 02 TC). Các xã còn lại hầu hết đều tăng từ 01-2 tiêu chí so với trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới.

 

8. Thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ:

 

Công tác triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững được quan tâm chỉ đạo, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/3/2012 về thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ đầu tư giảm nghèo trực tiếp đến từng hộ nghèo.

 

Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a tại 4 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm, Lộc Nam là 4,607 tỷ đồng, chủ yếu để mau phân bón, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ giống vật nuôi, làm chuồng trại và hỗ trợ sản xuất. Đến nay đã giải ngân 3,168 tỷ đồng, bằng 68,8% KH.

 

9. Về văn hoá – xã hội:

 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, kịp thời phản ánh tình hình KT-XH ở địa phương, tập trung cho kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị nổi bật. Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức một số hoạt động nổi bật như: Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IV/2012, Hội trại Văn hóa – Thể thao huyện Bảo Lâm năm 2012, Hội trại tòng quân năm 2012. Cử đoàn vận động viên của huyện tham gia thi đấu tại các giải đấu do tỉnh tổ chức và đạt nhiều thành tích cao với tổng số 20 HCV, 08 HCB và 16 HCĐ, tiêu biểu như: giải Taekwondo tỉnh (đạt giải nhất toàn đoàn), giải leo núi Brang Yang (đạt giải 2 toàn đoàn), giải việt dã tỉnh (giải 3 toàn đoàn), giải bóng đá vô định tỉnh Lâm Đồng (đạt Huy chương Bạc)….vv.

 

Tổ chức phát động xây dựng xã văn hóa xã Lộc Đức, Lộc Phú; xã Lộc An và xã Lộc Thành được công nhận đạt danh hiệu xã văn hóa; 65,67% nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (88/134). Đến nay trên địa bàn huyện có 82% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 85,8% được công nhận thôn, khu phố văn hóa; 74,4% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa; 28% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

 

- Kết thúc năm học 2011–2012, giáo dục huyện nhà đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt như: duy trì kết quả phổ cập giáo dục, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học được tăng cường, đội ngũ cán bộ; giáo viên được bố trí đủ về số lượng. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ duy trì sĩ số chung đạt 98,7%, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 99,6%, trong đó tỷ lệ huy động học sinh là người đồng bào DTTS đạt 98,6%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 99,86%, tốt nghiệp THCS đạt 98,4%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,91% (tăng 7,56% so với năm học trước), tốt nghiệp THPT hệ bổ túc đạt 100% (tăng 20,55% so với năm học trước). Năm học 2012-2013, trên địa bàn huyện có 69 trường học, trong đó có: 4 trường THPT, 1 trường PTDT nội trú, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm dạy nghề và 62 trường PT, mầm non. Tổng số học sinh ở các bậc học là 27.173 (giảm 125 học sinh so với năm học trước), trong đó có 5.414 trẻ thuộc bậc mầm non và mẫu giáo. Các nhiệm vụ của ngành được tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch năm học.

 

- Ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh kẹo, giết mổ gia súc, gia cầm. Các chương trình về chăm sóc sức khỏe y tế được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức khám chữa bệnh cho 137.031 lượt bệnh nhân, số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 75% KH năm, số trẻ được bảo vệ bằng uốn ván sơ sinh đạt 80% KH. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới 14,5%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 15,4%0.

 

9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có 101 ca mắc bệnh chân tay miệng, 17 ca sốt rét, 01 ca sốt xuất huyết, tuy nhiên nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên đến nay trên địa bàn huyện không phát sinh thành dịch. Tổ chức kiểm tra 243 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 36 cơ sở kinh doanh y dược qua đó đã xử lý 129 trường hợp vi phạm, thu nộp NSNN 16,5 triệu đồng.

 

10. Chính sách xã hội, tình hình đời sống dân cư:

 

Công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng; trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng chế độ. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức cấp 32.918 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng thuộc thôn, xã 135/CP và người đồng bào DTTS của 14 xã, thị trấn và 1.145 thẻ BHYT cho người cao tuổi và người tàn tật trên địa bàn.

 

- Tổ chức cấp phát, trợ cấp và tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 1,975 tỷ đồng; trợ cấp Tết nguyên đán cho 1.384 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 207,6 triệu đồng; tặng quà cho đối tượng chính sách  NCC nhân kỷ niệm ngày TBLS với tổng số tiền 353,9 triệu đồng. Tổ chức xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách – người có công tại xã Lộc Quảng, Lộc Thành và Lộc Nam với tổng số tiền 145 triệu đồng; ngoài ra huyện đã trích kinh phí với số tiền 40 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 04 đối tượng chính sách trên địa bàn, xây dựng 05 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Bảo Lộc; tặng 400 suất quà Tết Trung thu cho trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 200 triệu đồng; hỗ trợ 26 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi với số tiền 64,8 triệu đồng.

 

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Trong 9 tháng đã có 73 lao động đăng ký làm hồ sơ đi XKLĐ và có 22 trường hợp đã đi XKLĐ, đạt 36,6% KH; giải quyết việc làm cho 3.450 lao động, đạt 115% kế hoạch năm. Tổ chức khai giảng 09 lớp dạy may và thêu cho 3113 học viên tại 05 xã B’Lá, Tân Lạc, Lộc Bắc, Lộc Thành và Thị trấn Lộc Thắng; tổ chức cho 1.000 lao động trên địa bàn huyện tham gia Ngày hội việc làm năm 2012 tại thành phố Bảo Lộc. Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/Dioxin huyện Bảo Lâm lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

Nhìn chung công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm thực hiện đúng quy định và chế độ hiện hành; thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, giao khoán quản lý bảo vệ rừng, thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/CP, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, vay vốn theo các chương trình của Ngân hàng CSXH,… đã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống đân cư. An sinh xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đảm bảo.

 

11. Thực hiện chính sách Dân tộc –Tôn giáo:

 

* Công tác dân tộc: Trên địa bàn huyện hiện có 28 dân tộc thiểu số đang sinh sống với 34.983 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 29,1% dân số). Trong 9 tháng đầu năm, từ các nguồn vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn vận dụng thực hiện Nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; vốn xây dựng nông thôn mới, trợ giá, trợ cước… lồng ghép với các dự án, chương trình đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đã tạo tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện đạt về tiến độ và khối lượng. 9 tháng đầu năm đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 410 sinh viên là người đồng bào DTTS hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng với tổng số tiền trên 474,4 triệu đồng; sửa chữa hệ thống giếng khoan tại các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm và Lộc Tân với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

 

- Nhìn chung đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, nhiều gia đình đã tự lực vươn lên thoát nghèo. Tuy vậy một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhất là ở vùng sâu, vùng xa chưa tự lực vươn lên thoát nghèo, việc thực hiện mô hình vườn hộ chưa hiệu quả, cá biệt một số hộ còn tham gia phá rừng làm rẫy trái phép.

 

* Công tác tôn giáo: Bảo Lâm là huyện có nhiều tôn giáo khác nhau đồng thời tồn tại, tổng số tín đồ tôn giáo hiện nay khoảng 54.151 người, chiếm tỷ lệ 48,57% dân số. Nhìn chung tình hình hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo chấp hành theo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ban đại diện Phật giáo huyện đã tổ chức Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ III (2012-2017) và bầu Ban đại diện Phật giáo huyện với tổng số 15 thành viên. Huyện đã tổ chức tập huấn và giao ban công tác tôn giáo định kỳ theo kế hoạch.

 

12. Lĩnh vực nội chính:

 

- Công tác quân sự địa phương: Cơ quan Quân sự đã xây dựng kế hoạch và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, Tổ chức tập huấn cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng xã, thị trấn. Tham gia Hội thao  do Bộ CHQS tỉnh tổ chức với kết quả đạt giải nhì cụm 6 huyện (thành phố) phía Nam của tỉnh; tham gia Hội thao quốc phòng năm 2012 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức với kết quả đạt 01 giải nhì cá nhân, 01 giải nhì tập thể. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đối với 3 xã Lộc Quảng, Lộc Ngãi, Lộc Phú; tổng kết công tác GDQP-AN năm 2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012; hoàn thành công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đợt II/2012 với tổng số 130 công dân được gọi nhập ngũ, tổ chức giao quân, đảm bảo quân số, chất lượng. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 07 người, so với cùng kỳ năm 2011 số vụ TNGT nghiêm trọng giảm 04 vụ, số người chết giảm 03 người; xảy ra 10 vụ va chạm giao thông làm bị thương 16 người, thiệt hại tài sản khoảng 35 triệu đồng; tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó đã lập biên bản 4.786 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ, tạm giữ 316 xe mô tô và 26 ô tô các loại; ra quyết định xử phạt 4.672 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,71 tỷ đồng.

 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay đã hoàn thành xong 04 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội theo kế hoạch. 9 tháng đầu năm toàn huyện tiếp 71 lượt công dân (huyện 39; các xã, thị trấn 32 lượt), trong đó có 11 đoàn đông người. Tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 69 đơn (huyện 35; các xã, thị trấn 34 đơn), giảm 33% SCK (đơn tồn năm 2011 chuyển qua là 14 đơn), đến nay toàn huyện đã giải quyết được 61 đơn, đạt 88% (UBND huyện giải quyết 29 đơn, UBND các xã, thị trấn giải quyết 32 đơn) hiện còn tồn 8 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

Huyện đã làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ để phối hợp xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại – tố cáo kéo dài trên địa bàn huyện liên quan đến khu vực xã Lộc An và thị trấn Lộc Thắng.

 

- Công tác tư pháp: Phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Công tác chứng thực, hộ tịch nhìn chung đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Ngành Tư pháp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Hội thi “Thanh niên với Luật giao thông đường bộ” huyện Bảo Lâm - năm 2012 và tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt nhì toàn đoàn.

 

- Công tác Thi hành án dân sự: Đến tháng 9, trên địa bàn huyện có 585 vụ việc phải thi hành án với tổng số tiền phải thi hành án trên 13,7 tỷ đồng; đến nay đã giải quyết xong 288 việc, đạt 63% với tổng số tiền thi hành án đã giải quyết trên 4,4 tỷ đồng, đạt 81,6%. Nhìn chung công tác thi hành án dân sự tuy đã được quan tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật song quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như: số lượng án có giá trị phải thi hành lớn tăng mạnh, trong đó có nhiều vụ có tính chất phức tạp; số việc và số tiền còn phải thi hành án cao; một số đối tượng thi hành án là người đồng bào DTTS, đời sống kinh tế khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế do vậy việc giải quyết án gặp nhiều khó khăn.


II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

 

Trong 9 tháng đầu năm 2012, với ý chí quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của UBND huyện, sự phối hợp của các ngành, các cấp và nhân dân trong huyện. Kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song vẫn tiếp tục tăng trưởng so cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, năng suất và sản lượng sản phẩm được tăng lên; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Công tác giữ rừng và phòng chống cháy rừng, đền bù – GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm và đạt kết quả cao so với cùng kỳ. Công tác xây dựng các Quy hoạch phát triển KT-XH được thực hiện khá tốt. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được triển khai đồng bộ; công tác chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự ATXH tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã bám sát nhiệm vụ, cơ bản thực hiện theo đúng chương trình công tác đề ra.

 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm chỉ đạo thực hiện, đó là:

 

- Lĩnh vực kinh tế tuy có phát triển nhưng còn gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp thiếu vốn phải hoạt động cầm chừng, nhiều doanh nghiệp không hoạt động do khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thiếu vốn đầu tư.

 

- Một số chỉ tiêu KT-XH cơ bản còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: thu NSNN, xuất khẩu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, số hộ dân chưa được sử dụng điện lưới còn nhiều.

 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng nhà ở tư nhân, công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế.

 

- Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp cả về quy mô và tính chất vụ việc, nhiều chủ rừng chưa quyết liệt trong triển khai các biện pháp phòng, chống phá rừng, chưa kiên quyết trong xử lý vi phạm.

 

- Tình trạng trộm cắp tài sản, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, an ninh nông thôn tuy đã có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong thực thi nhiệm vụ, song còn diễn biến phức tạp. Đơn thư KN –TC của công dân tuy giảm, nhưng vẫn còn nhiều – nhiều vụ việc kéo dài đến nay chưa giải quyết dứt điểm.


- Cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra và yêu cầu của nhân dân trong huyện.

Xem bản gốc tại đây

 Các tin khác