Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Thắng và nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lộc An đến năm 2025 định hướng 2035 

 Các tin khác