Tiếp công dân

Chiều ngày 19/6/2015, UBND huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, sơ kết giai đoạn 2011 – 2015, sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 về công tác cải cách hành chính (CCHC).
Ngày 16/01/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.
Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng được Sở Nội vụ phát động từ tháng 6/2013 đến hết tháng 8/2013 đã thu hút 39/43 đơn vị tham gia của 12 huyện, Thành phố và 26/31 sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, với tổng số bài tham gia dự thi toàn tỉnh viết về cải cách hành chính là: 7.238 bài, trong đó có hơn 200 bài tham gia dự thi của huyện Bảo Lâm.
Trang sau >>