Công tác văn thư

Thực hiện công văn số 417/STTTT-CTTĐT, ngày 22/11/2012 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản hành chính. 

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, dần chuyển đổi tác phong làm việc của văn thư từ bàn giấy sang văn bản điện tử. Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm đã có công văn chỉ đạo cho các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên truy cập mail công vụ của tỉnh và nhận gửi công văn bằng mail công vụ.

Trang sau >>