Lịch sử hình thành 

Bảo Lộc, trước giải phóng nằm trong căn cứ địa cách mạng tỉnh Lâm Đồng, giữa hành lang chiến lược: Bình Thụân – Ninh Thuận – Bình Tuy – Lâm Đồng - Đồng Nai - Phước Long - Đắc Lắc

Trên mảnh đất này, nhân dân đã đùm bọc, cưu mang nhiều cán bộ cách mạng của tỉnh Lâm Đồng, tiếp lương, tải đạn chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ vùng căn cứ, bảo vệ cơ quan của tỉnh, các lực lượng của Khu 6 và Trung ương cục hành quân ngang qua. Dân quân du kích Đạ Tẻh chiến đấu ngoan cường ngăn chặn nhiều trận càn quét, bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay của địch.

Vạn sự khởi đầu nan cùng với bao lo toan trăn trở từ khởi đầu mà các công trình phục vụ dân sinh hầu như chưa có gì; đường giao thông nắng bụi, mưa lầy, trường học, trạm xá, nơi làm việc chủ yếu là tranh tre nứa lá, sản xuất, chăn nuôi manh mún, thủ công lạc hậu, phương tiện nghe nhìn, phương tiện đi lại, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí thiếu thốn trăm bề, hộ nghèo chiếm tỷ lệ lớn.

Nhưng bằng ý chí phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp, qua các thời kỳ với sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc huyện Bảo lộc, cùng với tiến trình đổi mới của đất nước, qua 06 kỳ Đại hội huyện Đảng bộ, 05 kỳ bầu cử HĐND và UBND, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong 20 năm qua, huyện Bảo Lộc đã có những thay đổi diệu kỳ.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 2005 đạt 11,79%. Trong đó nông – lâm – ngư nghiệp tăng bình quân 13,58%, CN – TTCN – XDCB tăng bình quân 3,3%, thương mại - dịch vụ tăng 12,31%. Năm 2005 tỉ trọng GDP của ngành nông - lâm – ngư nghiệp chiếm 64%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 11,22%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,78%. Sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước và năm 2005 đạt gần 30.000 tấn được xem là vựa lúa của 03 huyện phía Nam, thu ngân sách năm 2005 đạt 22% vượt kế hoạch tỉnh và HĐND huyện giao. Ngoài ra ngân sách Nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng để phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc gốc địa phương như xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, làm nhà ở, cung cấp nước sinh hoạt, mắc điện nhánh rẽ, quy hoạch chuyển dãn dân, cấp đất lập vườn, làm cho đời sống của bà con từng bước ổn định, cơ bản không còn hộ đói. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,72 triệu đồng/năm. Từ những tiềm năng sẵn có hiện nay huyện Bảo Lộc đang tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp đến địa bàn đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến tiểu thủ công nghiệp sẵn có và quảng bá kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp, phát triển du lịch góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có nhiều khởi sắc, toàn huyện đã được công nhận phổ cập tiểu học và chống mù chữ, 100% số xã được công nhận phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi và đang phấn đấu 100% số xã đạt phổ cập THCS vào năm 2007.Duy trì sĩ số bình quân hàng năm cho các cấp học là hơn 97%, bình quân cứ 04 người có 01 người đi học, tình trạng học 3 ca không còn, tốt nghiệp THPT bình quân đạt hơn 80% và có hơn 23% số học sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào Cao đẳng, Đại học, cung cấp lực lượng lao động có tri thức ngày càng nhiều cho địa phương và cho đất nước.

Công tác y tế đã có nhiều chuyển biến rõ nét, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn, hạ thấp tối đa tỉ lệ người mắc bệnh sốt rét, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chỉ còn dưới 21%, công tác DS-KHHGĐ được thực hiện tốt, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1,2%.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh truyền hình, bưu điện văn hóa  hướng về cơ sở ngày càng nhiều, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có những bước đi vững chắc, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện ngày một tốt hơn.

Toàn huyện đã chấm dứt được nạn đói giáp hạt, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 35% theo tiêu chí mới, số hộ khá, giàu tăng nhanh, việc làm cho lao động trong độ tuổi được chăm lo, đặc biệt là xuất khẩu lao động góp phần giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp trong huyện và tăng thu nhập trong nhân dân, các đối tượng chính sách được chăm lo chu đáo, tận tình góp phần động viên các đối tượng phấn đấu vươn lên có cuộc sống ngang bằng mức trung bình nơi cư trú.

Hoạt động HĐND và UBND từ huyện đến xã, thị trấn ngày càng được củng cố, kiện toàn; cán bộ công chức thường xuyên được chăm lo bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hoá, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa bước đầu đạt kết quả.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã, thị trấn được củng cố về tổ chức, chăm lo phát triển đoàn viên, hội viên tạo ra sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực.

Những kết quả đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển huyện Bảo Lộc đã nói lên sự cố gắng không mệt mỏi, sự đoàn kết thống nhất của bao thế hệ cán bộ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự cố gắng, cần cù, nỗ lực của bao thế hệ cán bộ, đảng viên, CNVC và nhân dân các dân tộc trong huyện đã xây dựng huyện Bảo Lộc ngày càng khang trang giàu đẹp, cuộc sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc hơn.

Trong 20 năm đó cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lộc luôn luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự quan tâm của các địa phương trong và ngoài tỉnh, các tổ chức và sự cổ vũ động viên thường xuyên của các địa phương có đưa dân đến xây dựng vùng kinh tế mới đã giúp đỡ hỗ trợ cho Bảo Lộc vượt qua nhiều khó khăn đạt được những thành tích như ngày hôm nay.