ContentQueryExWebPart_LĐ Standard

Bảo Lâm là một huyện thuộc cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, nằm giữa thị xã Bảo Lộc và huyện Di Linh. Huyện Bảo Lâm được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CP ngày 11-7-1994 của Chính phủ, từ huyện Bảo Lộc được chia ra thành 2 đơn vị mới là thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.
Bảo Lâm là một huyện thuộc cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, nằm giữa thị xã Bảo Lộc và huyện Di Linh. Huyện Bảo Lâm được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CP ngày 11-7-1994 của Chính phủ, từ huyện Bảo Lộc được chia ra thành 2 đơn vị mới là thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.
Bảo Lâm là một trong những huyện có diện tích lớn của tỉnh, ranh giới giáp với nhiều địa phương, phía bắc giáp với tỉnh Đắc Nông, phía nam giáp với tỉnh Bình Thuận, phía đông giáp huyện Di Linh, phía tây giáp thành phố Bảo Lộc và các huyện Cát Tiên, Đạ tẻh, Đạ Hoai

Hệ thống đường giao thông nội bộ những năm gần đây phát triển khá nhanh. Đường ô tô đã đến tất cả các xã trong huyện, toàn huyện có 69 km đường nhựa. Các tuyến đường lâm nghiệp, đường đến các đồn điền chè, cà phê trước đây đang được nâng cấp, cải tạo. Đến nay đã có trên 1.000km đường cấp phối, đường nông thôn được tu sửa để phục vụ cho việc vận chuyển, lưư thông đến tất cả các xã trên địa bàn. Các chương trình mục tiêu quốc gia, định canh, định cư… đã góp phần đầu tư xây dựng các tuyến đường về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK của huyện. Nhân dân các địa phương cũng tham gia đóng góp công sức, tiền của để làm đường đến các vùng nông thôn và khu vực dân cư.

Trên mảnh đất này, nhân dân đã đùm bọc, cưu mang nhiều cán bộ cách mạng của tỉnh Lâm Đồng, tiếp lương, tải đạn chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ vùng căn cứ, bảo vệ cơ quan của tỉnh, các lực lượng của Khu 6 và Trung ương cục hành quân ngang qua. Dân quân du kích Đạ Tẻh chiến đấu ngoan cường ngăn chặn nhiều trận càn quét, bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay của địch.