TTHC không qua BCCI 

PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

KHÔNG GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

STT

TÊN THỦ TỤC

I

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

II

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Thủ tục  cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực

6

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

7

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

8

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

9

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

10

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

III

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

4

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

A

Giáo dục mầm non

1

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

B

Giáo dục tiểu học

1

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

2

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

3

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

4

Giải thể trường tiểu học

5

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

6

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

C

Giáo dục trung học cơ sở

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở)

2

Cho phép trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở) hoạt động giáo dục

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở)

4

Giải thể trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở)

5

Cho phép trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở) hoạt động giáo dục trở lại

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

8

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

9

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

10

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS hoạt động giáo dục

11

Cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học cơ sở

12

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học cơ sở)

13

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học cơ sở)

14

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

15

Xin học lại đối với học sinh trung học cơ sở

D

Tài chính

1

Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non

2

Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các trường mầm non, phổ thông thuộc UBND cấp huyện quản lý

VI

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

2

Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản

3

Thẩm định và thông báo quyết toán của các đơn vị dự toán

4

Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách

5

Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức

6

Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

7

Thẩm định, phê duyệt phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

XII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

XVII

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

2

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

3

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.

4

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.

5

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến

6

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến

7

Cấp giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ

8

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

9

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

10

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

11

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

12

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình

13

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị

XIX

LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

Cấp phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

3

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

XX

GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè, san ủi mặt bằng, mở đường

XXII

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

2

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh

4

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

5

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

6

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

7

Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

8

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

9

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

10

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

11

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

12

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

XXIII

LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI

1

Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

XXIV

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

XXVIII

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

C

Thủ tục tiếp công dân

1

Tiếp công dân tại cấp huyện

E

Thủ tục phòng chống tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

XXIX

THỦ TỤC ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Di Linh"

3

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Di Linh"

XXXIII

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

X

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

2

Quy trình, thủ tục rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III: