Danh mục TTHC cấp xã 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết
định số 1048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

TÊN THỦ TỤC

I

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu đchế biến lại

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rưu đchế biến li

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

2

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

A

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI - BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

7

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt

9

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

B

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

11

Thủ tục giải quyết trợ cấp tin tut hàng tháng khi người có công từ trn

12

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

13

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh

14

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

15

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

16

Thủ tục đi hoặc cấp lại Bng “Tquốc ghi công”

17

Thủ tục lập hồ sơ đề ngh trcấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

18

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

19

Thủ tục giải quyết chế đ trcấp thờ cúng liệt sĩ

20

Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến b đch bắt tù, đày

21

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

22

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

23

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vquốc tế

24

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

25

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

26

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hc

27

Thủ tục hồ sơ đề nghị truy tặng hoặc phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

V

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3

Chp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7

Chp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ stín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

VI

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại xấp xã

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

TTHC lĩnh vực Hộ tịch

3

Đăng ký khai sinh

4

Đăng ký khai tử

5

Đăng ký giám hộ

6

Đăng ký chm dứt giám hộ

7

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

8

Cấp Giy xác nhận tình trạng hôn nhân

9

Đăng ký lại khai sinh

10

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

11

Đăng ký lại khai tử

12

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

 

Lĩnh vực chng thực

13

Cấp bản sao từ sgốc

 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

14

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

15

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

 

Lĩnh vực Btrợ tư pháp

16

Thủ tục niêm yết việc thlý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhn di sản

VIII

Lĩnh vực Ni v

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

Thủ tục tặng giy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thủ tục tặng giy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục tặng giy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến