ĐẠI HỘI ĐẢNG  
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO: 


- Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng
: Xem chi tiết

- Kế hoạch theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và phối hợp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xem chi tiết

- Kế hoạch tổ chức ĐH Đảng cấp huyện và cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
: Xem chi tiết

- Về việc chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp: Xem chi tiết


TIN TỨC:

Lộc Ngãi: Chuẩn bị cho Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đến ngày 28/2/2020, Đảng bộ xã Lộc Ngãi đã triển khai chỉ đạo 22 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và nội dung khác sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã Lộc Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 17 – 18/3/2020: Xem chi tiết
 

Lộc Thắng: Công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ sau khi sáp nhập

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2020, Chi bộ tổ dân phố 20 với 30 đảng viên (trên cơ sở sáp nhập 3 chi bộ: Tổ dân phố 20, 21 và 24 ) tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023: Xem chi tiết

Xã Lộc Nam: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023

Đảng ủy các xã Lộc Nam đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy: Xem chi tiết