Thủ tục hành chínhTên thủ tục Bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản trị giá dưới 20 triệu đồng)
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;
Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;
Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
I. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Sau khi có quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND huyện về tài sản bán đấu giá Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tiến hành thông báo mời tổ chức, cá nhân nộp đơn mua tài sản bán đấu giá.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước nộp đơn đề nghị mua tài sản bán đấu giá tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Sau khi nhận đơn của tổ chức, cá nhân Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thông báo cho về thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản để tổ chức, cá nhân biết tham gia.
c) Bước 3: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện lập đầy đủ thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và giao kết quả cho cá nhân, tổ chức trúng đấu giá.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
II. Cách thức thực hiện: Nộp đơn và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.
III. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị mua tài sản bán đấu giá.
b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.
IV. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
V. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Tài chính
Thời gian
05 ngày làm việc.
Lệ phí Phí đấu giá tài sản 20.000 đồng/1 hồ sơ.
Đính kèm