Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất)
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
I. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.
Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .
           Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.   
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
II. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
III. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy đề nghị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy khai báo mất kèm theo xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;
- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
IV. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
V. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản; đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên báo in hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
Loại Cấp huyện : Tài chính
Thời gian
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
20.000 đồng/1 lần cấp.
Đính kèm