Skip navigation links
Bộ TTHC chung
Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông Tin và Truyền thông
Sở Công thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TBXH
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa TTDL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở NN & PTNT
Ban quản lý các KCN
Thanh Tra tỉnh
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Giáo dục đào tạo
Tin tức giáo dục
Định hướng nghề nghiệp
Gương sáng
Phương pháp dạy và học
Chăm sóc sức khỏe
Kiến thức Dinh dưỡng
Chăm sóc sức khỏe
Y học phổ thông
Sức khỏe cộng đồng
Phòng và chữa bệnh
Phòng khám, bệnh viện
Thông tin cần biết
Các dịch vụ chính
Danh bạ doanh nghiệp
Kết quả xổ số
Niên giám Thống kê
Niêm giám TK 2009
Niên giám TK 2010
Dịch vụ công trực tuyến

 Thủ tục hành chính Sở Nội vụ

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 32 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
2 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Lĩnh vực Công tác thanh niên
3 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Lĩnh vực Xây dựng chính quyền
4 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
5 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
6 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
8 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
9 Thủ tục chia; tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
10 Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
11 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
12 Thủ tục đổi tên Hội Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
13 Thủ tục đổi tên Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
14 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Lĩnh vực Công tác thanh niên
15 Thủ tục Hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
16 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
17 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
18 Thủ tục Qũy tự giải thể Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
19 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Lĩnh vực Quản lý công chức
20 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
21 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
22 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
23 Thủ tục thành lập Hội Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
24 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
25 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Lĩnh vực Quản lý viên chức

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam