Skip navigation links
Bộ TTHC chung
Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông Tin và Truyền thông
Sở Công thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TBXH
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa TTDL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở NN & PTNT
Ban quản lý các KCN
Thanh Tra tỉnh
UBND cấp huyện
UBND cấp xã

 Thủ tục hành chính Sở Nội vụ

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 58 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
2 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Lĩnh vực Công tác thanh niên
3 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Lĩnh vực Xây dựng chính quyền
4 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
5 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Tôn giáo
6 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
8 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Lĩnh vực lưu trữ
9 Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. Thi đua, khen thưởng
10 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
11 Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có hoạt động chủ yếu trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
12 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
13 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng hoặc ngoài tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
14 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Lâm Đồng. Tôn giáo
15 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo
16 Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. Tôn giáo
17 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo
18 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo
19 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
20 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tôn giáo
21 Thủ tục chia; tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
22 Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
23 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
24 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
25 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam