Skip navigation links
Biểu mẫu thủ tục HC
Đăng ký kinh doanh
Đầu tư - Xây dựng
Đầu tư nước ngoài
Mẫu hợp đồng
Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng dân sự
Hợp đồng lao động
Mẫu các loại giấy tờ khác
Biên bản cuộc họp
Phụ lục hợp đồng
Mẫu thông báo
Giấy mời họp

 Biểu mẫu thủ tục hành chính

1. DN tu nhan.doc
1. DN tu nhanUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200649 KBĐăng ký kinh doanh
10. Thay doi noi dung dkkd.doc
10. Thay doi noi dung dkkdUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200640 KBĐăng ký kinh doanh
11. Thay doi noi dung dkkd DN.doc
11. Thay doi noi dung dkkd DNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200657 KBĐăng ký kinh doanh
2. Cong ty TNHH 2 TV.doc
2. Cong ty TNHH 2 TVUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200647 KBĐăng ký kinh doanh
3. Cong ty CP.doc
3. Cong ty CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200648 KBĐăng ký kinh doanh
4. Cong ty TNHH 1 TV.doc
4. Cong ty TNHH 1 TVUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200653 KBĐăng ký kinh doanh
5. Cong ty hop danh.doc
5. Cong ty hop danhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200647 KBĐăng ký kinh doanh
6. Ho kinh doanh.doc
6. Ho kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200642 KBĐăng ký kinh doanh
7. Mau lap chi nhanh.doc
7. Mau lap chi nhanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200648 KBĐăng ký kinh doanh
8. Mau lap VP dai dien.doc
8. Mau lap VP dai dienUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200647 KBĐăng ký kinh doanh
9. Mau thong bao lap dia diem KD.doc
9. Mau thong bao lap dia diem KDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bộ KH & ĐT200645 KBĐăng ký kinh doanh
BQL_KCN_Cap giay chung nhan dau tu.doc
BQL_KCN_Cap giay chung nhan dau tuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
103 KBĐầu tư - Xây dựng
CongThuong_Giai quyet don thu KN - TC.doc
CongThuong_Giai quyet don thu KN - TCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
88 KBĐầu tư nước ngoài
CongThuonggiai quyet ho so tranh chap hop dong mua ban dien.doc
CongThuonggiai quyet ho so tranh chap hop dong mua ban dienUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
81 KBHợp đồng kinh tế
CTCP_Dieule.doc
CTCP_DieuleUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
263 KBĐăng ký kinh doanh
CTHD_Dieule.doc
CTHD_DieuleUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
144 KBĐăng ký kinh doanh
ChiNhanh.doc
ChiNhanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
40 KBĐăng ký kinh doanh
DK_Diadiemkinhdoanh.doc
DK_DiadiemkinhdoanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
38 KBĐăng ký kinh doanh
Don_dkkd_hkdct.doc
Don_dkkd_hkdctUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
40 KBĐăng ký kinh doanh
DonDKKDDNNN.doc
DonDKKDDNNNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24 KBĐăng ký kinh doanh
LDTBXH_QD 30.08.doc
LDTBXH_QD 30.08Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
50 KBHợp đồng dân sự
Luatdoanhnghiep2005.doc
Luatdoanhnghiep2005Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
539 KBĐăng ký kinh doanh
SoTuPhap_don xin cap phep xay dung.doc
SoTuPhap_don xin cap phep xay dungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
37 KBHợp đồng lao động
SoTuPhap_DON XIN THUE DAT.doc
SoTuPhap_DON XIN THUE DATUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31 KBBiên bản cuộc họp
TaiChinh_Thủ tục cấp mã số.doc
TaiChinh_Thủ tục cấp mã sốUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
35 KBPhụ lục hợp đồng
TaiChinh_THU TUC NIEM YET DAUTU.doc
TaiChinh_THU TUC NIEM YET DAUTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
42 KBMẫu thông báo
TaiNguyenMT_don xin phep khai thac nuoc duoi dat.doc
TaiNguyenMT_don xin phep khai thac nuoc duoi datUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
44 KBGiấy mời họp
TNHH1_Dieule.doc
TNHH1_DieuleUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
129 KBĐăng ký kinh doanh
TNHH2_Dieule.doc
TNHH2_DieuleUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
127 KBĐăng ký kinh doanh
Thaydoi_ND_DKKD.doc
Thaydoi_ND_DKKDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
48 KBĐăng ký kinh doanh
Thong_tu_03_2006.doc
Thong_tu_03_2006Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
841 KBĐăng ký kinh doanh
VPDD.doc
VPDDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
38 KBĐăng ký kinh doanh
XayDung_quyet dinh TTHC.doc
XayDung_quyet dinh TTHCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
54 KBHợp đồng lao động
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam