Nghiệp vụ kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm về cố ý gây thương tích

Thông qua công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương nhận thấy: 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm:

Các tin khác
Trang sau >>