Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện 

1.   Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt.

-     Địa chỉ: 6B Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp Đà Lạt

-     Điện thoại: 036.3822020

-     Email: vksdalat@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Trần Hà Lâm
2.   Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc.

-     Địa chỉ: 28 Lý Tự Trọng, phường 2, Tp Bảo Lộc

-     Điện thoại: 063.3874352

-     Email: vksbaoloc@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Nguyễn Quốc Phú
3.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Dương.

-     Địa chỉ: 34 Bidup – Đăng Làng, huyện Lạc Dương

-     Điện thoại: 063.3839053

-     Email: vkslacduong@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Lê Quang Thấm

4.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương.

-     Địa chỉ: 87 đường 2 tháng 4, TT Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

-     Điện thoại: 063.3847356

-     Email: vksdonduong@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Tô Đình Bình

5.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng.

-     Địa chỉ: Tổ 6 – QL20, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

-     Điện thoại: 063.3843251

-     Email: vksductrong@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Nguyễn Văn Phong

6.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà.

-     Địa chỉ: Khu phố Đồng Tâm, TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà

-     Điện thoại: 063.3850338

-     Email: vkslamha@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Võ Quang Trung

7.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông.

-     Địa chỉ: Thôn 1, xã Rômen, huyện Đam Rông

-     Điện thoại: 063.3617018

-     Email: vksdamrong@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Trần Văn Nam

8.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Di Linh.

-     Địa chỉ: Khu 5 – Trần Hưng Đạo, TT Di Linh, Huyện Di Linh

-     Điện thoại: 063.3870377

-     Email: vksdilinh@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Phạm Hồng Trinh

9.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm.

-     Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất thành, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

-     Điện thoại: 063.3877049

-     Email: vksbaolam@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Trần Hữu Du

10. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai.

-     Địa chỉ: Trần Phú, tỉnh lộ 721, TT Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai

-     Điện thoại: 063.3874352

-     Email: vksdahuoai@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Nguyễn Văn Chấn

11. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đạ Tẻh.

-     Địa chỉ: Khu phố 1A đường 3 tháng 4, TT Đà Tẻh, huyện Đà Tẻh

-     Điện thoại: 063.3880346

-     Email: vksdateh@lamdong.gov.vn

-     Viện trưởng: Nguyễn Văn Du

12. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên.

-     Địa chỉ: Tổ dân phố 13, TT Cát Tiên, huyện Cát Tiên

-     Điện thoại: 063.3884023

-     Email: vkscattien@lamdong.gov.vn
-     Viện trưởng: Đậu Thị Thành Vinh