Cơ cấu tổ chức 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, gồm có: Ban Lãnh đạo viện, 12 phòng trực thuộc (10 phòng nghiệp vụ chuyên trách, Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng tổng hợp - Có chức năng, nhiện vụ tương ứng với tên gọi của mỗi Phòng); 12 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (10 huyện và 02 thành phố), cụ thể:

I. Ban lãnh đạo Viện

1. Đồng chí Vũ văn Diến
- Chức vụ: Viện Trưởng
- Điện thoại: 063.3821458 – DĐ: 0982.223155
- Email: dienvv@lamdong.gov.vn

2. Đồng chí Vương Khả Lợi
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Điện thoại: 063.3565858 – DĐ: 0918.438338
- Email: loivk@lamdong.gov.vn

3. Đồng chí Lê Văn Trữ
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Điện thoại: 063.3828402 – DĐ: 0918.675117
- Email: trulv@lamdong.gov.vn
4. Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Điện thoại: 063.3550679 – DĐ: 0937.384149
- Email:
II. Các Phòng nghiệp vụ

1. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy - Phòng 1

Điện thoại: 063.3565652

Email:
Trưởng phòng: Phùng xuân Lâm

2. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội - Phòng 2

Điện thoại: 063.3822413
Email:
Trưởng phòng: Đinh Văn Hanh

Phó phòng: Nguyễn Thị Minh Hương

3. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ và  tham nhũng - Phòng 3

Điện thoại: 063.3816149

Email:
Trưởng phòng: Trần Quang Minh
Phó phòng: Nguyễn Thị Thu Hoàn

4. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự - Phòng 7

Điện thoại: 063.3828401

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Du

Phó phòng: Trần Thị Đào

5. Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự - Phòng 8

Điện thoại: 063.3828406

Email:
Trưởng phòng: Lê Thị Lương

Phó phòng: Trần Thị Sinh

6. Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình - Phòng 9

Điện thoại: 063.3828403

Email:
Trưởng phòng: Hoàng Thế Trọng

Phó phòng: Võ Thị Kim Anh
Phó phòng: Lê Thị Thu Liễu

7. Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh, thương mại,  lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật - Phòng 10

Điện thoại: 063.3818505

Email:
Trưởng phòng: Đoàn Văn Đức

Phó phòng: Ngô Phạm Thế Mỹ

8. Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự - Phòng 11

Điện thoại: 063.3822202

Email:
Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
Phó phòng: 
9. Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp - Phòng 12

Điện thoại: 063.3818729

Email:
Trưởng phòng: Ngô Đình Phong

Phó phòng: Nguyễn Tiến Dân

10. Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra - Phòng 15

Điện thoại: 063.3831964

Email: tccbvkslamdong@gmail.com

Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Khoa

Phó phòng: Đặng Thị Thái Hà

11. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Điện thoại: 063.3828397

Email:
Trưởng phòng:  Lê Tự Mật
12. Văn phòng tổng hợp

Điện thoại: 063.3822107 – 063.3565557

Email:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Minh

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh An
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Minh Huệ

 III. Viện KSND cấp huyện
1.   Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt.
2.   Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc.
3.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Dương.
4.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương.
5.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng.
6.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà.
7.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông.
8.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Di Linh.
9.   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm.
10. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai.
11. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đạ Tẻh.
12. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên.