Đoàn TNCSHCM 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Ban chấp hành Chi đoàn:

 

*Bí thưĐồng chí Nguyễn Anh Tuấn

+ Điện thoại: 0989.971.290

+ Email: tuannaub@lamdong.gov.vn

 

 

 


*Phó Bí thưĐồng chí Mai Văn Cả

+ Điện thoại: 0942.239.289

+ Email: camv@lamdong.gov.vn

 

*Ủy viên: Đồng chí Võ Thanh Phúc Đức

+ Điện thoại: 0932. 553. 389

+ Email: ducvtp@lamdong.gov.vn

 

*Ủy viên: Đồng chí Trần Thị Hải Quyên

+ Điện thoại: 0911. 555. 686