Đảng ủy văn phòng 

STT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

Email

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

1

Bí thư

Phùng Khắc Đồng

0913.762464

0983.762464

dongpk@lamdong.gov.vn

2

Phó Bí thư

Ngô Văn Ninh

0918.312751

ninhnv@lamdong.gov.vn

3

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

Lê Thủy

 

lethuy@lamdong.gov.vn

4

Đảng ủy viên

Đoàn Vinh Quang

0913.743630

3909109

quangdv@lamdong.gov.vn

Ngô Kiểm

0918.675.971

kiemn@lamdong.gov.vn

Hồ Thị Thanh Thu

0916.001867

thuhtt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

0989.971.290

tuannaub@lamdong.gov.vn

Lý Duy Hưng

3701.060 ldhung@lamdong.gov.vn